top of page

Couch to 5K (C25K) everyone starts somewhere

Public·20 members

Testlər edu az: Şagirdlərin bilik və bacarıqlarını yoxlamaq üçün virtual testlər


Testlər edu az: Azərbaycanın təhsil portalı
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılmış testlər edu az portalı, Azərbaycan vətəndaşlarına müxtəlif fənlər üzrə onlayn test tapşırıqları təqdim edir. Bu portal, abituriyent, müəllim, sürücü, dövlət qulu və digər maraqlananlar üçün faydalı bir mənbedir. Bu məqalədə, siz testlər edu az portalının nə olduğunu, hansı testlər mövcud olduğunu, necə test tapşırıqlarını yerinə yetirmək olar və bu portaldan necə faydalanmaq olar öyrenin.
testlər edu azTestl ər edu az n ədir?
Testl ər edu az portal ı, Az ərbaycan Respublikas ı Elm v ə T əhsil Nazirliyi t ər əfind ən yarad ıl m ış, Az ərbaycan v ət ənda şlara müxt əlif f ən l ər üzr ə, onlayn test tap şır ıq lara t ăqdim edir. Bu portal, abituriyent, mü & # 259 ; llim, sürücü, dövl & # Testlər edu az portalının məqsədi, Azərbaycan vətəndaşlarının təhsil səviyyəsini yüksəltmək, onlara müasir və keyfiyyətli testlər təqdim etmək, onların öyrənmə prosesinə dəstək olmaq və onları müxtəlif imtahanlara hazırlamaqdır. Bu portal, Azərbaycanın təhsil sisteminin inkişafına töhfədir.


Testlər edu az portalında hansı testlər mövcuddur?
Testlər edu az portalında beş əsas kateqoriya altında müxtəlif testlər mövcuddur. Bu kateqoriyalar aşağıdakılardır:


Abituriyent testləri
Bu kateqoriyada, abituriyentlər üçün hazırlanmış testlər yer alır. Bu testlər, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş proqramlar və standartlar ăsasinda hazırlanmışdır. Bu testlər, abituriyentlər ăsas ăzr ă, ixtisas qrupu üzr ă, ixtisas üzr ă, xarici dil üzr ă, v ă ya z qrupu üzr ă, test imtahanlar ına haz ırlanmaq ist ăy ănlar üçün n ăzli bir m & # 259 ; nb & # 259 ; dir. Bu testl & # 601 ; r , abituriyentl & # 601 ; r & # 305 ; n bilik v & # 601 ; bacar & # 305 ; qlar & # 305 ; n & # 305 ; yoxlamaq , z & # 601 ; iflik v & # 601 ; s & # 601 ; hvlikl & # 601 ; rini a & # 351 ; maq , imtahan format & # 305 ; na v & # 259 ; suallara al & # 305 ; ş maq , imtahan zaman & # 305 ; n & # 305 ; effektiv istifad & # 259 ; etm & # 259 ; k üçün faydal & # Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi testləri
Bu kateqoriyada, müəllimlər üçün hazırlanmış testlər yer alır. Bu testlər, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş proqramlar və standartlar əsasında hazırlanmışdır. Bu testlər, müəllimlər üzrə, fənn üzrə, metodika üzrə, pedaqoji psixologiya üzrə, və ya digər mövzular üzrə test imtahanlarına hazırlanmaq istəyənlər üçün nəzli bir mənbədir. Bu testlər, müəllimlərin bilik və bacarıqlarını yoxlamaq, zəiflik və səhvliklərini aşmaq, imtahan formatına və suallara alışmaq, imtahan zamanını effektiv istifadə etmək üçün faydalıdır.


Sürücülük vəsiqəsi imtahanı testləri
Bu kateqoriyada, sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlər üçün hazırlanmış testlər yer alır. Bu testlər, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş proqramlar və standartlar ăsasinda hazırlanmışdır. Bu testlər, sürücülük vəsiqəsi almaq üçün lazım olan năzariyyə, praktika və qaydalar ăsasinda tərt fənn ăsasinda təqdim edilir: avtomobil texnikası, yol hərəkat qaydaları, avtomobil idarəetmə texnikası və tibbi-psixoloji biliklər. Bu testlər, sürücülük văsiq ăsi almaq ist & # 259 ; y & # 259 ; nl & # 259 ; r & # 305 ; n bilik v & # 259 ; bacar & # 305 ; qlar & # 305 ; n & # 305 ; yoxlamaq , z & # 259 ; iflik v & # 259 ; s & # 259 ; hvlikl & # 259 ; rini a & # 351 ; maq , imtahan format & # 305 ; na v & # 259 ; suallara al & # 305 ; ş maq , imtahan zaman & # 305 ; n & # 305 ; effektiv istifad & # 259 ; etm & # 259 ; k üçün faydal & # Dövlət qulluğuna hazırlıq testləri
Bu kateqoriyada, dövlət qulluğuna hazırlanmaq istəyənlər üçün hazırlanmış testlər yer alır. Bu testlər, Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğu Komissiyası tərəfindən təsdiqlənmiş proqramlar və standartlar əsasında hazırlanmışdır. Bu testlər, dövlət qulluğuna müraciət edənlər üçün lazım olan nəzariyyə, praktika və qaydalar əsasında üç fənn əsasında təqdim edilir: dövlət qulluğunun əsasları, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Azərbaycan Respublikasının dövlət dili. Bu testlər, dövlət qulluğuna hazırlanmaq istăyănlărın bilik vă bacarıqlarını yoxlamaq, zăiflik vă săhvliklărini aşmaq, imtahan formatına vă suallara alışmaq, imtahan zamanını effektiv istifadă etmăk üçün faydalıdır.


testlər edu az online


testlər edu az tqdk


testlər edu az abituriyent


testlər edu az 9 sinif


testlər edu az 6 sinif


testlər edu az 5 sinif


testlər edu az 7 sinif


testlər edu az 8 sinif


testlər edu az 4 sinif


testlər edu az 3 sinif


testlər edu az biologiya


testlər edu az fizika


testlər edu az kimya


testlər edu az cəbr


testlər edu az həndəsə


testlər edu az məntiq


testlər edu az coğrafiya


testlər edu az tarix


testlər edu az ədəbiyyat


testlər edu az ingilis dili


testlər edu az rus dili


testlər edu az alman dili


testlər edu az fransız dili


testlər edu az informatika


testlər edu az müasir dövlət quruluşu


testlər edu az müsabiqə


testlər edu az sınaq imtahanı


testlər edu az balların hesablanması


testlər edu az magistratura


testlər edu az yös


testlər edu az dövlət qulluğu


testlər edu az müvafiqlik sınağı


testlər edu az müsahibə sualları


testlər edu az sürücülük vəsiqəsi imtahanı


testlər edu az kurikulum


testlər edu az maraqlı suallar


testlər edu az nağıllar


testlər edu az inşalar


testlər edu az atalar sözləri


testlər edu az izahlı lüğət


testlər edu az türk dili


testlər edu az fars dili


testlər edu az arap dili


testlər edu az psixologiya


testlər edu az pedaqogika


testlər edu az metodika


testlər edu az diaqnostik qiymetlemdirmesi


testlëer.edu.az portalı haqqında


Maraqlı suallar testləri
Bu kateqoriyada, maraqlı suallar üzrə hazırlanmış testlər yer alır. Bu testlər, müxtəlif mövzular üzrə maraqlı, əyləncəli və informativ suallardan ibarətdir. Bu testlər, maraqlananlar üçün öyrənmək, əyləncəli vaxt keçirmek və beyin jimnastikası etmək üçün nəzli bir mənbedir. Bu testl ər , maraql & # 305 ; suallar & # 305 ; n & # 601 ; z & # 601 ; r & # 305 ; n & # 601 ; z & # 601 ; r & # 305 ; n & # 601 ; z & # 601 ; r & # 305 ; n & # 601 ; z & # 601 ; r & # 305 ; n & # 601 ; z & # 601 ; r & # 305 ; n & # 601 ; z & # 601 ; r & # 305 ; n & # 601 ; z & # 601 ; r & # 305 ; n & # 601 ; z & # 601 ; r & # 305 ; n & # Testlər edu az portalında necə test tapşırıqları yerinə yetirilir?
Testlər edu az portalında test tapşırıqları yerinə yetirmək üçün, aşağıdakı addımları izləmək lazımdır:


Testlər edu az portalına qeydiyyatdan keçmək
Testlər edu az portalına qeydiyyatdan keçmək üçün, portalın ana səhifəsində yer alan "Qeydiyyat" düyməsinə basmaq lazımdır. Qeydiyyat formunda, ad, soyad, e-poçt, şifrə və təsdiq kodu daxil etmək lazımdır. Qeydiyyat tamamlandıqdan sonra, e-poçta gələn aktivasiya linkinə daxil olaraq hesabı aktivləşdirmək lazımdır.


Testlər edu az portalında test seçmək və başlamaq
Testlər edu az portalında test seçmək üçün, portalın ana səhifəsində yer alan "Testlər" menyusundan istənilən kateqoriyanı seçmək lazımdır. Sonra, kateqoriyanın altında mövcud olan testlərdən birini seçmək lazımdır. Testi başlatmaq üçün, testin adına klikləmək vă "Başla" düymăsini s &# 305 ; xmaq laz & # 305 ; md & # 305 ; r .


Testl &# 601 ; r edu az portal & # 305 ; nda test cavabland & # 305 ; rmaq v & # 259 ; n & # 259 ; tic & # 259 ; ni görüntül & # 259 ; m & # 259 ; k
Testl &# 601 ; r edu az portal & # 305 ; nda test cavabland & # 305 ; rmaq üçün , testd &# 259 ; veril &# 259 ; n suallara uygun variantlar & # 305 ; seçm &# 259 ; k laz & # 305 ; md & # 305 ; r . Testd &# 259 ; veril &# 259 ; n suallar & # 305 ; n say & # 305 ; , tipi v & # 259 ; müdd &# 259 ; ti h &# 259 ; r test üçün f &# 259 ; rqlidir . Testi bitirm &# 259 ; k üçün , "Bitir" düym &# 259 ; sini s & # 305 ; xmaq laz & # 259 ; md & # 259 ; r . Testin n & # 259 ; tic & # 259 ; si , test bitdikd &# 259 ; n sonra ekranda görüntül & # 259 ; nir . N & # 259; tic & # 259; d &# 259; , testd &# 259; veril &# 259 ; n suallar , cavablar , düzgün variantlar v & # 259; bal toplamaq üçün t &# Testlər edu az portalının faydaları nələrdir?
Testlər edu az portalının faydaları çoxdur. Bu portal, Azərbaycan vətəndaşlarının təhsil səviyyəsini yüksəltmək, onlara müasir və keyfiyyətli testlər təqdim etmək, onların öyrənmə prosesinə də


About

Run by: Anthony Quinn ( chair@pjc.org.uk ) A 9 week programm...
bottom of page